ఔచిత్యమ్ - పరిశోధనాత్మక అంతర్జాల తెలుగు మాసపత్రిక

AUCHITHYAM

An On-line Research Journal of Telugu Language & Literary Studies

ప్రచురణ: డా. రాంభట్ల వేంకటరావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం-531173.

CONTENTS [విషయసూచిక]

పూర్తిగా...

సంపాదకీయం

1

పూర్తిగా...

వ్యాఖ్యానాల్లో అర్థ నిర్ణయం : సాధక బాధకాలు

ఆచార్య వెలుదండనిత్యానందరావు


2

పూర్తిగా...

తెలుగు సాహిత్యం – భవిష్యత్తు

డా. వై. కామేశ్వరి

3

పూర్తిగా...

పోతన భాగవతం - వాక్యసంబంధౌచిత్యం

డా. రాంభట్ల వేంకటరాయశర్మ

4

పూర్తిగా...

దక్షిణ భారతానికి తెలంగాణ శిల్పకారుల సేవ (క్రీ.శ. 10 నుండి 15 శతాబ్దాలు)

శ్రీమతి చివుకుల శ్రీలక్ష్మి

5

పూర్తిగా...

జాషువ పిరదౌసి కావ్యం - వైశిష్ట్యం

అచ్చ రవీందర్

6

పూర్తిగా...

జాషువ కవిత్వంలో కాల్పనికత

భమిటిపాటి గౌరీశంకర్

7

పూర్తిగా...

నీతిసీసశతకం - సామాజిక సందేశం

డా. పలివెల చిరంజీవిరావు

8

పూర్తిగా...

ఓం నమశ్శివాయ

మాధురి ఇంగువ

9

పూర్తిగా...

నన్నయ కవితారీతులు

శ్రీనివాసమూర్తి వి.వి.ఎల్.

10

పూర్తిగా...

బంజార సంస్కృతి - వైభవం

బి. మోహన్ నాయక్

11

పూర్తిగా...

మన సాహిత్యం - స్పర్శ సిద్ధాంతపు ఆనవాళ్ళు

డా. రొట్ట గణపతిరావు


మీ స్పందన తెలియజేయండి

మొదటిపేజీ